• THỜI GIAN LÀM VIỆC

  Thời gian làm việc: Thứ hai- Thứ sáu

  - Sáng từ    8h30- 12h00

  - Chiều từ 13h30- 17h00

  Giờ tiếp khách lãnh sự​​

  - Xin thị thực: Từ thứ Hai đến thứ Sáu

  + Sáng từ 9h00-12h00

  + Chiều từ 14h00-17h00

  - Các vấn đề lãnh sự khác: Thứ Ba và Thứ Sáu

  + Sáng từ 9h00-12h00: Nhận hồ sơ.

  + Chiều từ 14h00-17h00: Trả hồ sơ


  CÁC NGÀY NGHỈ LỄ 2017

 • Tháng 1  

    Thứ Hai     ​​​​2/1/2017     Nghỉ bù Tết Dương lịch

    Thứ Sáu     6/1/2017     Nghỉ lễ Phần Lan (Epiphany Day)

    Thứ Năm   26/1/2017   Nghỉ Tết Âm lịch

     Thứ Sáu    27/1/2017   Nghỉ Tết Âm lịch 

      Thứ Hai   30/1/2017   Nghỉ Tết Âm lịch

     Thứ Ba     31/1/2017   Nghỉ Tết Âm lịch


  Tháng 2

    Thứ Ba     01/2/2017   Nghỉ Tết Âm lịch 


  Tháng 4

    Thứ Năm   6/4/2017   Giỗ Tổ Hùng Vương

     Thứ Sáu   14/4/2017 Nghỉ lễ Phần Lan (Good Friday)

     Thứ Hai    17/4/2017 Nghỉ Lễ Phần Lan (Easter Monday)


  Tháng 5

    Thứ Hai  1/5/2017   Quốc Tế Lao động

    Thứ Ba   2/5/2017   Nghỉ bù ngày 30/4

  )

  6

     Thứ Sáu 23/6/2016  Nghỉ lễ Phần Lan (​Midsummer Eve​)

  Thá

  ng 9

  m

  Tháng 12

    Thứ Tư    6/12/2017  Quốc khánh PHần Lan

    Thứ Hai   25/12/2017 Nghỉ lễ Phần Lan (Chrismast Day)

    Thứ Ba    26/12/2017 Nghỉ lễ Phần Lan (St. Stephen's Day)


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​