​​​​ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI FINLAND


Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Finland

Địa chỉ : Kulosaarentie 12, 00570 Helsinki

Điện thoại : +358.9.6229900

Fax : + 358 9 62299022;

Email : vietnamfinland@gmail.com (Các vấn đề lãnh sự)

            bhcd.vietfin2020@gmail.com​ (Bảo hộ công dân)

            vietnamembassy.helsinki@gmail.com (Các vấn đề khác)​​

Website: www.vnembassy-helsinki.mofa.gov.vn​

                                                                         Cán bộ ngoại​ giao:


1. Đặng Thị Hải Tâm, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền.

2. Phạm Vũ Vân Linh, Bí thư thứ nhất

3. Đỗ Quang Thái, Bí thư thứ Ba​

4. Đỗ Minh Ngọc, Bí thư thứ Ba.

Điện thoại: +358.9.6229900​, + 358505448190 ​


​​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​