​QUAN HỆ  VIỆT NAM – PHẦN LAN:

updating.gif

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​