​​​ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI FINLAND


Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Finland

Địa chỉ : Kulosaarentie 12, 00570 Helsinki

Điện thoại : +358.9.62299011, 62299033 (Lãnh sự)

                     +358.9.62299055 (Thư ký Đại sứ)

Fax : + 358 9 62299022;

Email : - vietnamfinland@gmail.com (các vấn đề về lãnh sự, bảo hộ công dân - Consular affairs)
             - vietnamembassy.helsinki@gmail.com (Thư ký Đại sứ)

Website: www.vnembassy-helsinki.mofa.gov.vn​

                                                                         Cán bộ ngoại​ giao:


1. PHẠM THỊ NGỌC BÍCH, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền.

2. Tạ Phương Ngọc, Bí thư thứ nhất

3. Đỗ Quang Thái, Bí thư thứ Ba​

4. Đỗ Minh Ngọc, Bí thư thứ Ba.

Điện thoại: +358-9-62299011, + 358505448190 ​


​​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​