​​​​​​​
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Phần Lan
​Địa chỉ: Kulosaarentie 12, 00570 Helsinki
Hotline: +358-9- 622 99 00
Email: vietnamfinland@gmail.com (Các vấn đề lãnh sự)​
           bhcd.vietfin2020@gmail.com​ (Bảo hộ công dân)
           vietnamembassy.helsinki@gmail.com (Các vấn đề khác)​​​​
Website: https://vnembassy-helsinki.mofa.gov.vn

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​