​​​​​​
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Phần Lan
​Địa chỉ: Kulosaarentie 12, 00570 Helsinki
Hotline: +358-9- 622 99 00 hoặc +358-9-5626302
Email: vietnamfinland@gmail.com
Website: 
http://www.vietnamembassy-finland.org/vi

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​