​TIỂU SỬ 
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
tại Cộng hòa Phần Lan và Estonia

BuiVanKhoa.jpg

Phạm Thị Ngọc Bích

 

                       

Ngày sinh                          20 / 7 / 1964

Nơi sinh                                    Quảng Ngãi, Việt Nam

Trình độ học vấn                     - Cử nhân Quan hệ Quốc tế (Viện Quan hệ Quốc tế Quốc gia Matxcova - Liên Xô, 1988);

                                                   - Nghiên cứu sinh Lịch sử và QHQT (Học viện Nghiên cứu Phương Đông, Viện Khoa học Xã hội Liên bang Nga, 2005); Thạc sỹ  Lý luận Chính trị và Quản lý Hành chính (Học viện Hành chính Quốc gia)

 

Ngôn ngữ                                  Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh

Tình trạng gia đình                 Kết hôn và có 2 con

 

Sự nghiệp

1991 - 1995:             Chuyên viên, Học viện QHQT – Bộ Ngoại giao Việt Nam

1995 - 1998:             Tùy viên ĐSQ Việt Nam tại Liên bang Nga

1998 - 2002:             Chuyên viên, Học viện QHQT – Bộ Ngoại giao Việt Nam

2002 - 2005:             Bí thư thứ Hai ĐSQ Việt Nam tại Liên bang Nga

2006 - 2009:             Chuyên viên sau đó là Trưởng phòng Vụ Châu Âu 1 – Bộ ngoại giao Việt Nam

2009 - 2010:             Phó Vụ trưởng Vụ Châu Âu 1 – Bộ ngoại giao Việt Nam

2010 - 2013:             Công sứ, Phó Đại sứ ĐSQ Việt Nam tại Liên bang Nga Minister,

2013 – 9/2016:         Phó Vụ trưởng Vụ Châu Âu 1 – Bộ ngoại giao Việt Nam

16/5/2016                  Chủ tịch nước ký Quyết định Bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn Quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Phần Lan và Estonia

17/1/2017:                 Trình Quốc thư cho Tổng thống Cộng hòa Phần Lan chính thức trở thành Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Phần Lan 

15/2/2017:                 Trình Quốc thư cho Tổng thống Cộng hòa Estonia chính thức trở thành Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Estonia

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​