​Nhăm phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan trân trọng thông tin tới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Phần Lan đường link trang Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, bao gồm phiên bản tiếng Anh của các văn bản pháp luật Việt Nam (https://vbpl.vn/pages/portal.aspx​) và Chuyên mục văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam trên trang thông tin điện tử của Chính phủ (https://vanban.chinhphu.vn/he-thong-van-ban?classid=1&mode=1&typegroupid=3) để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con kiều bào ta​ tra cứu các quy định liên quan.

Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan xin trân trọng thông báo./.​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​