​THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG NHẬP CẢNH ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI​

Ngày 13/03/2020, Chính phủ Việt Nam quyết định:

1. Tạm dừng nhập cảnh Việt Nam đối với người nước ngoài (bao gồm cả người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài) đến từ Anh và các nước Schengen hoặc đã đi qua các nước này trong vòng 14 ngày.

2. Tạm dừng việc cấp thị thực tại cửa khẩu đối với người nước ngoài.

Quyết định này có hiệu lực từ 12h00 ngày 15/03/2020 và không áp dụng đối với người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ./.
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​