​Đại sứ quán Việt Nam xin trân trọng thông báo nhân dịp nghỉ lễ trong tháng 12/2019 và tháng 01/2020, Đại sứ quán sẽ đóng cửa các ngày sau:

- Ngày 06/12/2019;

- Từ ngày 24 đến ngày 26/12/2019;

- Ngày 01/01/2020;

- Từ ngày 23 đến ngày 29/01/2020.

Trong trường hợp khẩn cấp, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0505448190.

Xin trân trọng cảm ơn./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​