Phần Lan giúp Việt Nam thúc đẩy Đổi mới Sáng tạo

Khóa huấn luyện cấp tốc kéo dài một tuần là khởi đầu của Chương trình Đào tạo Tăng tốc Đổi mới Sáng tạo – Innovation Acceleration Training Programme IAP, mà ở đó 19 công ty đổi mới sáng tạo Việt Nam và bốn liên danh phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo sẽ làm việc trong sáu tháng nhằm nâng cao kỹ năng đổi mới sáng tạo của mình và đưa ra những sản phẩm mới.

Bootcamp 2.JPG 

Trong các tháng tới, 23 nhóm tiểu dự án đổi mới sáng tạo này sẽ được các chuyên gia và tư vấn trong nước cũng như nước ngoài đào tạo một cách chuyên sâu và được hướng dẫn toàn diện. Chương trình Tăng tốc Đổi mới Sáng tạo nằm trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo IPP, đây là một chương trình hợp tác phát triển của chính phủ Phần Lan hỗ trợ cho Việt Nam. Giai đoạn hai của chương trình sẽ kéo dài đến năm 2018, với mục đích hỗ trợ sự phát triển của hệ thống đổi mới sáng tạo của Việt Nam, qua đó đóng góp vào mục tiêu của Việt Nam trở thành một quốc gia công nghiệp hóa vào năm 2020.

Vui lòng xem thêm thông tin về Chương trình Tăng tốc Đổi mới Sáng tạo và Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo tại đây:

http://ipp.vn/

http://ceohanoi.org/vi/tt/khoi-nghiep/-Be-giang-lop-dao-tao-khoi-su-kinh-doanh---Truong-Cao-dang-Thuong-mai-va-Du-lich-Ha-Noi.html557

http://ceohanoi.org/vi/tt/kinh-doanh/Nhom-chuyen-gia-doi-moi-sang-tao-IPP-chia-se-tai-Truong-CD-TM---DL.html564

http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=112&CategoryID=43&News=8945

http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Chi-tiet-bai-viet/Tin-tong-hop/Le_khoi_dong_Chuong_trinh_Tang_toc_doi_moi_sang_tao_IPP2/

http://enternews.vn/khoi-dong-chuong-trinh-tang-toc-doi-moi-sang-tao-ipp2.html

https://www.youtube.com/watch?v=Sk_jzT5Qd-4

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​