Phó Ngoại Trưởng thăm Việt Nam

Phó Ngoại Trưởng Phần Lan phụ trách các vấn đề Nội bộ và Đối ngoại thăm Việt Nam vào ngày 20 tháng 11.

AVS picture MOST.jpg 

Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam ông Ilkka-Pekka Similä (trái) và Phó Ngoại Trưởng Phần Lan phụ trách các vấn đề Nội bộ và Đối ngoại bà Pirkko Hämäläinen gặp gỡ Bộ Trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân và Thứ Trưởng Quốc Khánh (phải) ở Hà Nội.

Trong chuyến thăm này, Phó Ngoại Trưởng đã có cuộc gặp gỡ với Bộ Trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Ngài Nguyễn Quân, và thảo luận về sự tăng cường hợp tác giữa Phần Lan và Việt Nam trong lĩnh vực khoa học, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo song phương, các chuyên gia Phần Lan đang hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc củng cố hệ thống đổi mới sáng tạo của Việt Nam và thúc đẩy các sáng tạo. Phần Lan và Việt Nam đang tìm mọi cách để đẩy mạnh hơn nữa đổi mới sáng tạo cũng như hợp tác nghiên cứu đồng thời tăng cường hợp tác giữa các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các cơ quan và các công ty. Điều này góp phần đạt được mục tiêu chung là thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai quốc gia và từng bước chuyển từ hợp tác phát triển truyền thống sang một mối quan hệ rộng hơn dựa trên hợp tác đối tác.

Trong chuyến thăm đến Hà Nội, Phó Ngoại Trưởng cũng đã gặp gỡ Ngài Vũ Hồng Nam, Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao. Nhân dịp này Phó Ngoại Trưởng và Thứ Trưởng đã ký kết một hiệp địch song phương về việc cho phép các thân nhân của cán bộ ngoại giao được làm việc ở cả hai nước. Hiệp định về thu nhập cho thân nhân của nhân viên các đại sứ quán, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan thường trực cho phép những đối tượng kể trên được quyền làm việc có thu nhập khi đi theo thân nhân là người làm việc trong các cơ quan ngoại giao ở Phần Lan hoặc Việt Nam.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​