​Tờ khai xin miễn thị thực : ​Tải tại đây

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​