​Tờ khai cấp hộ chiếu : Tải tại đây​ 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​